De geboorte​​

Ziekenhuisopname

Als je voor je bevalling wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan moet je vooraf een opnameverklaring ondertekenen. Op dit document maak je dan vooraf een keuze tussen een eenpersoons-, tweepersoons- of een meerpersoonskamer.

Kies je voor een eenpersoonskamer, dan mag het ziekenhuis je supplementen aanrekenen voor de erelonen van de dokters en de kamer. Kies je voor een kamer voor twee of meer personen, dan mag het ziekenhuis je geen supplementen aanrekenen voor de kamer of de erelonen.

Opgelet! Als het nodig is voor je gezondheidstoestand dat je verblijft op een eenpersoonskamer, dan mag het ziekenhuis je geen supplementen aanrekenen. In deze situatie tellen de tarieven voor een tweepersoons- of een meerpersoonskamer. Ook als je een sociaal statuut hebt (een RVV- of OMNIO-statuut), dan rekent het ziekenhuis je geen of verminderde supplementen aan.

Informeer vooraf in het ziekenhuis of je supplementen moet betalen voor je kamer of je dokter.

Thuisbevalling

Wil je thuis bevallen? Bespreek dan alles goed vooraf met je arts en de vroedvrouw die je zwangerschap opvolgt en de bevalling begeleidt.

Verzorging na de bevalling

Iedere vrouw die een kindje krijgt, heeft recht op 5 dagen verzorging door een vroedvrouw na de bevalling. Bovendien kun je 7 keer een beroep doen op verzorging door een vroedvrouw tot je kindje 1 jaar oud is. Indien de vroedvrouw het nodig acht, kan dit uitgebreid worden tot 10 keer. De ziekteverzekering betaalt deze verzorging volledig terug.

Kraamhulp

Je ziekenfonds betaalt kraamhulp terug aan kersverse ouders. Informeer naar de tarieven bij je plaatselijk ziekenfonds. Kraamhulp houdt in dat je hulp krijgt in het huishouden en verzorging van je kindje tijdens de eerste weken na de geboorte.

Voor vragen over ziekenhuistarieven en je ziekenhuisfactuur kun je terecht bij je plaatselijk ziekenfonds. Je krijgt er ook meer informatie over tarieven, terugbetalingen en het afsluiten van een hospitalisatieverzekering.

Opgelet: persoonlijke eisen aan ziekenhuizen, dokters of vroedvrouwen, zoals een raadpleging buiten de spreekuren, betaalt de ziekteverzekering niet terug.