Meer nieuws

Nieuws

​Belangrijk: nieuw getuigschrift arbeidsongeschiktheid

Vanaf 1 januari 2016 moet je je arbeidsongeschiktheid aangeven bij je ziekenfonds door middel van een nieuw getuigschrift arbeidsongeschiktheid. Nieuw op dit formulier is de vermoedelijke einddatum van arbeidsongeschiktheid. 

Ben je ziek, wil je je arbeidsongeschiktheid verlengen of herval je in 2016, dan moet je dit nieuwe getuigschrift gebruiken. 

Heb je na 31 december 2015 nog oude exemplaren van dit formulier in huis, dan moet je die vernietigen. Tot 31 december 2015 moet je het oude getuigschrift nog gebruiken.

Download hier het nieuwe getuigschrift van arbeidsongeschiktheid:

Je bent ziek en je kunt niet gaan werken? 
Als je arbeidsongeschikt bent, dan moet je dit aangeven binnen de 48 uur (te rekenen vanaf de aanvangsdatum) bij de adviserend geneesheer van je ziekenfonds. Ben je werknemer, dan kun je aangifte doen binnen de periode waarin je gewaarborgd loon ontvangt.

Wil je je periode van arbeidsongeschiktheid verlengen? Dan moet je sowieso aangifte te doen binnen de 48 uur, ook als je werknemer bent. Ook na een herval) moet je de arbeidsongeschiktheid aangeven binnen de 48 uur, te rekenen vanaf de datum waarop de nieuwe ziekteperiode is gestart. Een herval betekent dat je opnieuw ziek wordt binnen de 14 dagen tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid of binnen de 3 maanden tijdens de invaliditeit. Als je werknemer bent, dan wordt de periode waarin je aangifte kunt doen, verlengd met de dagen van gewaarborgd loon die nog beschikbaar zijn voor de eerste ziekteperiode. 

Wanneer moet je geen aangifte doen?

  • Je bent opgenomen in het ziekenhuis. Na afloop van de periode van ziekenhuisopname moet je wel aangifte doen bij je ziekenfonds.
  • Je een arbeidsongeval gehad en je hebt dit aangegeven in het kader van de wetgeving op de arbeidsongevallen.

Opgelet: als je je arbeidsongeschiktheid niet op tijd aangeeft, krijg  je een verlaagde uitkering (-10 %)  voor de periode dat je niet in orde was met de aangifte.

Je bent momenteel arbeidsongeschikt

Ben je momenteel arbeidsongeschikt? Dan moet je na 1 januari 2016 het nieuwe getuigschrift arbeidsongeschiktheid laten invullen bij het eerstvolgende bezoek aan je behandelend arts.  

Meer informatie