Wat moet je doen?

​Als je ziek bent, moet je je ziekenfonds verwittigen. Laat het ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ invullen door je dokter. Net zoals op het attest voor je werkgever, moet hij ook een periode (van...tot...) van arbeidsongeschiktheid voorstellen op het getuigschrift. Hetzelfde geldt als je je ziekteperiode wilt verlengen of als je hervalt. Er is enkel sprake van een verlenging als het om 2 aaneensluitende ziekteperiodes gaat.  Bij een herval gaat het om een onderbreking tussen 2 ziektes. Let dus goed op als er een weekend tussen twee ziekteperiodes zit! Je loopt kans dat je geen vergoeding krijgt voor de zaterdag. 

Bezorg het daarna aan de adviserend arts van je ziekenfonds. Doe dit via de post of geef het persoonlijk af.

Opgelet: steek het getuigschrift niet in de blauwe brievenbus!

Breng ook steeds je werkgever, je werkloosheidsinstelling of je sociaal verzekeringsfonds op de hoogte. Als je opgenomen wordt in het ziekenhuis, breng je hen het beste zo snel mogelijk op de hoogte.

Je kunt het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid aanvragen bij je ziekenfonds of downloaden op onze website.

Ben je werkloos en ontvang je werkloosheidsuitkeringen? Dan moet je “Z” aanduiden op je stempelkaart en dit voor het aantal dagen dat je arbeidsongeschikt bent. 

​Je bent werknemer? Je bent werkloos?​​ Je bent zelfstandige?​
​Verwittig steeds: 
• je werkgever  
• je ziekenfonds
​Verwittig steeds: 
• je werkloosheidsinstelling 
• je ziekenfonds
​Verwittig steeds: 
• je sociaal verzekeringsfonds 
• je ziekenfonds