Ethische code

De Liberale Mutualiteiten ondertekenen mee de ethische code van de preventieve gezondheidssector en engageert zich daarmee voor een duurzame, gezonde en sociale samenleving. 


Lees hier​ de volledige code.